ClassicVehicleLog - DOWNLOAD PAGE

RØDMOSE HANDEL
Frank Petersen, DK

e-mail : mail@roedmose.com

Download af BETA 2 , modificationlevel 1, Februar 2006

Download BETA2 som zip-file

Nye ting :

Nu er der tooltiptext’s på tabellerne ved at have musen på overskrifterne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Path kan nu også vælges midlertidigt på hovedmenu.

Diverse stavefejl o.lign. er rettet.

I køretøjs-listen er extension ikke mere synlig.

Alle vinduer har fået mere sigende navne nede på taskbar.

Alle vinduer startes nu i MODAL-mode; dvs. at nyeste billede bliver aktiveret per automatik, når man peger på et vilkårligt billede til programmet.

Engelske ToolTipTexts er rettet  for : ”Olie change”, ”van” i stedet for ”can”, ”wreight” i stedet for ”Weigth”.

Lidt engelske tekster er rettet :”dd/mm/åååå” er rettet til ”dd/mm/yyyy” , ”linis” er rettet til ”lines”, ”Empty weight” ændret til ”kerb weigth”, ”Milage” er ændret til ”Mileage”.

Lidt sammensatte engelske ord er blevet adskilte og enkelte adskilte er blevet sammensat.

Ordet ”arrangement” er ændret til ”Rallies etc” for engelsk version.

Knappen ”vedr. billeder” og ”vedr. detailliner” er ændret til ”Tilføj/ret billeder” respektive ”Tilføj/ret detailliner”.

Det er nu muligt at rette både km/miles-tal og dato for en eksisterende begivenhed. Også selv om den har km/miles = ”?”.

I alle tabeller er beløb tal-formateret og kan dermed sorteres ved at klikke på overskriften.

Fejl rettet så alle ”km” der indegår i tekster ændres til ”miles” når man skifter køretøjet til ”miles-visning”. Og omvendt !

Alle faneblade har fået engelske overskrifter, hvor de tidligere kun havde de danske.

Kolonnerne i tabellerne har fået nye og pænere navne.

Man kan sortere på alt undtagen km/miles i tabellerne ved at klikke på overskriften.

Når man ”kommer ind” er alle tabeller sorteret på dato i faldende orden; dvs de nyeste begivenheder ligger først !

Der er kommet mere styr på de små pop-ups således at man kun kan ’oprette’, hvis der ingen begivenheder er. Osv.

Dette har desværre haft den omkostning at det nu kun er venstre-klik, der kan benyttes !!

Der er kommet søge-muligheder. Der kan søges på vilkårlig tekst-streng i tekst-feltet for alle begivenheder.

I opsætningen kan man opsætte sti til hvor data-filer placeres/læses. Hermed kan man adskille data-filer fra program.

Der kommer advarsel, hvis man angiver numrene på køretøjets nøgler !

Under ”alle-fanebladet” er datoen ”01-01-0001” nu fjernet for ”historie”, ”mangler” og ”kontakter”

Der er omsider kommet styr på detail-linierne under de enkelte begivenheder !!!

Det har vist sig at ikke alle har ”Microsoft .net 2.0” installeret. Installationspakken undersøger nu om ”.net” er installeret og hvis ikke pakkes den ud og brugeren bliver bedt om at starte installation af denne også. Dermed er setup-filen desværre vokset fra 2 til 24 Mb, d aden skal indeholde ”.net” også !

Der er lavet er ”Refresh”-menupunkt på enkelte skærmbilleder.Kendte problemer ikke rettet endnu :

Der er endnu ingen print-mulighed, men menu-punktet er dog blevet synligt, da det er meget tæt på !!

 

 

 

Download af BETA 1 , modificationlevel 2


Download BETA1 som zip-file


Nye ting :


Gem-knap paa samtlige faneblade under STAMOPLYSNINGER

Lidt mørkere felter de steder hvor der returneres data og ikke skal indtastes.

Der vises ikke mere et blow-up af bllede ved HOOVER-ing. Nu skal der klikkes (enten venstre eller højre).

For at vise detail-linier kan der nu enten venstre eller højre klikkes.

Alle dato-felter der skal/kan indtastes skal nu vælges via standard Windows date-picker.

Fejl med hensyn til opret af detail-linier er nu rettet.

Lidt tooltiptexter er rettet mht fejl (KOMME TILFØJE...)

Kendte problemer ikke rettet endnu :

Når man kigger under begivenheds-fanebladet ALLE vises dato 01-01-0001 for de begivenheder der ikke har en dato (historie, mangler, kontakter). Dette sker for at de sorteres op først, men erstattes nok af blanke.

Der er stadig lidt knas med opret/ret/slet af detaljer...