Frank Petersen, Rødmose Handel præsenterer :

 

Klassiker Log

En elektronisk Logbog for klassiske biler og motorcykler

Besøgende siden 14/3/2007. Undskyld, men denne tæller bliver af og til nulstillet.

 

 

 

 

 

Der er følgende tilgængelige versioner :


Version 2.2.1    :    Download

Version 2.1.6    :    Download

 

 

 

 

Der ligger nyeste version plus dennes forgænger til download.

Normalt skal man blot vælge den nyeste !

 

Liste over ændringer og kendte problemer

 

 

DEMO-udgaven er fuld funktions-dygtig, dog er der en begrænsning på max 10 begivenheder.

 

 

Installering :

 

Den download’ede fil er en zip-fil, og pakkes ud ved et dobbeltklik og installeres. Under installationen checkes om den nødvendige  ’.net’-komponent (version 2.0) er installeret på maskinen.

 

NYT ! 

 

Tidligere skulle man selv installere den nødvendige ’.net’-komponent, som dog blev leveret med og placeret i installationsmappen efter installationen. Nu vil den nødvendige Microsoft-komponent blive installeret automatisk, hvis den mangler.

 

 

Liste over rettelser og kendte problemer.

 

Version 2.2.1

 

Frigivet til download november 2013 :

*    Det er nu muligt at skifte en begivenhed til at være en anden type ved en normal "ret".

*    Der er kommet en ny begivenhedstype "omkostninger". Dette er til at bogføre omkostninger som vægtafgift og forsikringer.

 

Version 2.1.6

 

Frigivet til download december 2010 :

*    Det har vist sig, at Windows ikke altid overholder sin egen sorteringsrækkefølge for filer. Derfor laves nu en sortering i vinduet med eksisterende køretøjs-filer.

*    Antallet af mulige periodiske jobs er udvidet fra 2 til 10.

*    Det er kommet til mit kendskab, at der fra Windows Vista (og dermed Windows 7) kommer en fejl, når man er i fasen, hvor man afprøver programmet (demo). Dette skyldes den indbyggede kopi-sikring, som ikke harmonerer med de ekstra sikkerhedstiltag, der er i de nyere Windows versioner. Kopi-sikringen er derfor totalt omkodet.

*    Det er nu muligt at angive typen af et givent køretøj (bil, MC osv). Samtidig kan man filtrere på typer i indgangsbilledet.

 

Version 2.1.5

 

Frigivet til download 15. august 2009 :

*    Firmaet der "hoster" hjemmesiden har ændret adressen uden varsel efter en fusion. Automatisk opdatering er derfor ophørt med at virke. Det er derfor nødvendigt at downloade og installere version 2.1.5 manuelt !!! Herefter vil automatisk opdatering virke igen !!

*    Rettet fejl ved omdøb at køretøjs-filer.

*    Rettet fejl ved beløb > 9999 uden decimaler.

 

 

Version 2.1.4

 

Frigivet til download 15. januar 2009 :

*    Alle priser samt antal liter for tankninger kan nu angives som decimal-tal med 2 decimaler.

 

 

Version 2.1.3

 

Frigivet til download 8. august 2008 :

*    Tanknings-begivenheder har nu fået et felt med forbrug i tabellen, som kan sorteres. Giver lettere overblik !

 

 

Version 2.1.2

 

Frigivet til download 20. juni 2008 :

*    Der er nu lavet mulighed for at omdøbe køretøjs-filer på indgangssiden. Samtidig er det lavet, så man også kan slette køretøjer fra indgangssiden. Både slet- og omdøb-knappen bliver synlige når et køretøj vælges i listen.

*    Tankning – Hvis den foregående tanknings-begivenhed var registreret med '?' i KM-tal, blev '?' trukket ned som 'start denne tank'. Dette er rettet.

*    Ved oprettelse af en serie af begivenheder er det tidskrævende at skulle vælge datoen for hver eneste begivenhed. Dette var især irriterende når man skulle indberette en større antal historiske bilag. Nu vil datoen fra foregående begivenhed beholdes i dato-feltet, så der skal ændres minimalt.

 

 

Version 2.1.1

 

Frigivet til download 30. maj 2008. Stor ny version med mange ændringer. F.eks :

*    ‘Åbne Sprog’ – Enhver bruger kan nu lægge deres eget sprog ind og frit distribuere disse blandt andre, men der må ikke tages betaling.

*    DATABLAD-support – Det er nu muligt at printe et datablad til at lægge indvendigt i frontruden med de mest vigtige data og en valgfri kommentar-blok.

*    Alt internt XML kodning er nu kodet om og moderniseret.

*    Check funktionalitet således at programmet selv kan checke om der er en nyere version tilgængelig og hvis der er; selv download’e og installere denne.

*    Support for multimedia-filer. Dvs. At man kan tilknytte video og lyd til begivenheder ligesom den nuværende version kan tilknytte billeder.

*    En begivenhed kan nu valgfrit nulstille et af de periodiske jobs.

*      Når man tilknytter multimedie-filer til en begivenhed, kan man vælge at få filen kopieret over til den mappe, hvor køretøjs-filerne ligger. Dermed kan man samle alle filer til sine køretøjer i én mappe, hvilket er en fordel, hvis man f.eks. skal flytte alle data til en anden mappe eller PC !

 

 

Version 1.2.5

 

Frigivet til download 30. juli 2007

*    Det er konstateret at en del stadig kører med meget lave opløsninger på skærmene, hvilket betyder at de ikke ser andet end et halvt skærmbillede. Der er nu lagt et check ind når man starter programmet op, som så gør opmærksom på problemet.

*    Desuden er der rettet lidt småting, som forberedelse til en snart kommende BETA2 , som er versionen, hvor man bl.a. selv kan lægge nye sprog ind !

 

 

Version 1.2.4

 

Frigivet til download 31. maj 2007

*    Det er blevet rapporteret, at hvis man trykker gentagne gange på ’SAVE’-knappen for stam-oplysninger, UDEN at forlade billedet ind imellem, gav en Windows-fejl. Dette er nu rettet !

 

 

Version 1.2.3

 

Frigivet til download 7. april 2007

*    Mindre fejl ved oprettelse af nye køretøjer er rettet !

 

Version 1.2.2

 

Frigivet til download 21. marts 2007

*    Det er blevet rapporteret, at der var en fejl når dato-format i Windows ikke stod til standard Central europæisk format. Dette har medført en hurtig udvikling af version 1.2.2, hvori dette problem er rettet.

 

Version 1.2.1

 

Frigivet til download marts 2007

*    Der er nu print-funktionalitet, således at de der kan printes en rapport over et køretøj.

*    Der er lagt en blokering ind, således at det ikke er muligt at gå videre til begivenheder, HVIS man har rettelser til stam-oplysningerne, der ikke er gemt.

*    Print-funktionalitet forventes udvidet, men afventer bruger-ønsker.

 

Version 1.1.5

 

Frigivet til download februar 2007